کار داوطلبانه چیست؟
کارداوطلبانه بخشی طبیعی و جدایی ناپذیراز زندگی فردی و اجتماعی است.
این کار باهدف حمایت, حفظ و ترویج ارزش های اجتماعی و پیشبرد یک هدف عالیانجام میشود. که در آن انتظار پاداش نقدی وجود ندارد.
با توجه به راهبردهای مختلف اهداف کار داوطلبانه متغیر بوده و به دو صورت شخصی و عام المنفعه تقسیم میشود. به عنوان مثال از اهداف شخصی میتوان به تکمیل رزومه و یادگیری حرفه ای اشاره کرد و از اهداف عام المنفعه خدمت رسانی به مردم را ذکر نمود.

"سفیر مسجد کیست؟"
سفیر مسجد به فردی گفته می‌شود که از میان افرادی معتبر و مؤثر انتخاب می‌شود.
هر یک از این افراد در موضوع مشخصی مأموریت ترویج و گفتمان سازی مسجد محوری را بواسطه در محدوده مکانی یا اقشار خاصی را دارد و به‌طور مستقیم توسط اپلیکیشن مسجدی ها منصوب می‌گردد.

چگونه کمک کنم؟
چگونه می توانم مسجدمحوری را گسترش دهم؟
فعالیت های زیادی میشه در این زمینه انجام داد که برخی رو در پایین ذکر کردیم:
-تبلیغ مسجد محوری و اپلیکیشن مسجدی ها به صورت چهره به چهره و مجازی در اطرافیان و دوستان و بستگان
-استفاده از پیج یا کانال های شخصی خود برای انعکاس محتواهای مسجدی
-مشارکت در تولید محتواهای مسجدی
-ارتباط و توجیه مسئولان و لیدر های اجتماعی
-ارسال اخبار مسجد محله، از طریق بخش مسجد نیوز اپلیکیشن مسجدی ها
-معرفی و ثبت خدمات استانی برای در دسترس قرار گرفتن مسجدی ها
-شرکت در پویش ها و مسابقات
-ثبت مسجد محله در بخش مسجدیاب اپلیکیشن مسجدی ها
-پرداخت نذورات و هدایا از طریق بخش احسان ماندگار اپلیکیشن مسجدی ها

اگه اپلیکیشن مسجدی ها رو نصب ندارید، می توانید به اینجا مراجعه فرمایید.