کار داوطلبانه چیست؟
کارداوطلبانه بخشی طبیعی و جدایی ناپذیراز زندگی فردی و اجتماعی است.
این کار باهدف حمایت, حفظ و ترویج ارزش های اجتماعی و پیشبرد یک هدف عالیانجام میشود. که در آن انتظار پاداش نقدی وجود ندارد.
با توجه به راهبردهای مختلف اهداف کار داوطلبانه متغیر بوده و به دوصورت شخصی و عام المنفعه تقسیم میشود. به عنوان مثال از اهداف شخصی میتوان به تکمیل رزومه و یادگیری حرفه ای اشاره کرد و از اهداف عام المنفعه خدمت رسانی به مردم را ذکر نمود.

"سفیر مسجد کیست؟"
سفیر مسجد به افرادی گفته می‌شود که از میان افرادی معتبر و موثر انتخاب می‌شوند.
هر یک از این افراد در موضوع مشخصی مأموریت ترویج و گفتمان سازی مسجد محوری را بواسطه در محدوده مکانی یا اقشار خاصی را دارد و به‌طور مستقیم توسط اپلیکیشن مسجدی ها منصوب می‌گردد.
چگونه کمک کنم؟
چگونه می توانم مسجدمحوری را گسترش دهم؟
فعالیت های زیادی میشه در این زمینه انجام داد که برخی رو در پایین ذکر کردیم:
-تبلیغات چهره به چهره در اطرافیان و دوستان و بستگان
-استفاده از پیج یا کانال های شخصی خود
-انعکاس محتوا ها در گروه ها و دوستان
-پخش تیزر و دیگر محتواهای فیلمی در مراسمات
-نصب پوستر در تابلو مراکز مربوطه
-ارتباط و توجیه مسئولان و لیدر های اجتماعی
-پیامک گروهی به اعضای مرکز مربوطه
-معرفی اپ در کانال ها و سایت های مراکز
-صحبت در نماز جماعت و دیگر اجتماعات